Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

Siêu Bão Địa Cầu - 3D

Đạo diễn: Dean Devlin

Thể loại phim: Viễn Tưởng

Kiểu phim: 3D

Ngày chiếu: 13/10/2017

Giờ chiếu: 8:30 CH