Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

Kẻ Ngoại Tộc (C18)

Đạo diễn: Martin Campbell

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 13/10/2017

Giờ chiếu: 8:15 CH