*/ GIÁ VÉ:


2D

Thứ 3, 4, 5

Thứ 6, 7, Chủ nhật

Vé thường

45.000

50.000

55.000

50.000

55.000

60.000

Vé trẻ em

35.000

40.000

45.000

40.000

45.000

50.000

Trước 12h

Sau 12h

17h-24h

Trước 12h

Sau 12h

17h-24h

3D

Thứ 3, 4, 5

Thứ 6, 7, Chủ nhật

Vé thường

70.000

75.000

80.000

75.000

85.000

90.000

Vé trẻ em

60.000

65.000

70.000

65.000

75.000

80.000

Trước 12h

Sau 12h

17h-24h

Trước 12h

Sau 12h

17h-24h


-  Happy Monday : Thứ 2 đồng giá các suất chiếu : 2D là 40.000 VNĐ và 3D là 65.000 VNĐ

-  Đối với những phim đặc biệt có sự điều chỉnh về giá vé sẽ có quy định cụ thể cho từng phim.

- Trẻ em : Có chiều cao dưới 1,2m

  Thông  tin chi tiết về Giá vé xin liên hệ số điện thoại:  02143.842.668

*/ HỢP ĐỒNG CHIẾU PHIM THIẾU NHI TRƯỚC 12H CÁC NGÀY TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6.

 Thông  tin về Hợp Đồng xin liên hệ số điện thoại: 02143.842.668