Tế Công : Hàng Ma Truyện
 • 09:00
 • 11:30
 • 15:00
 • 16:00
 • 20:45
 • Bố Ngoan Bố Hư 2
 • 10:00
 • 13:00
 • 14:15
 • 16:15
 • 20:15
 • Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông
 • 08:45
 • 13:30
 • 18:00
 • Mẹ Chồng
 • 10:30
 • 11:00
 • 14:00
 • 16:30
 • 20:30
 • Giao Ước Chết (C18)
 • 12:00
 • 18:15
 • 20:00