Tặng vé xem phim 9D khi mua 4 vé xem phim tại Dabaco Cinema Quế Võ

ve vẻ vè ve..Ôi HÈ đến rồi.LOA LOA LOA....
các tín đồ phim đâu hết rồi...ĐỂ hạ bớt cái nóng của mùa hè Dabaco Cinima Quế Võ đang có chương trình khuyến mại , mua 4 vé xem phim được tặng 1 vé xem phim  9D  các ngày thứ 3-->̀5 hàng tuần . 
Chương trình khuyến mại áp dụng đến hết mùa hè này! 

 

Thông tin chi tiết và đặt vé online: http://dabacocinema.vn/

  Đặt vé Online

Tin Liên Quan